Przebieg postępowania egzekucyjnego

postępowanie egzekucyjnePostępowanie egzekucyjne dla nikogo nie jest przyjemne, jeśli jest on jego celem. Odmienne zdanie o nim ma oczywiście wierzyciel, dla którego jest to często jedyny sposób na zdobycie należnych mu pieniędzy i to właśnie za jego sprawą uruchamiany jest przebieg postępowania egzekucyjnego.

By można było z procesem ruszyć, potrzebny jest tytuł egzekucyjny, czyli podstawa do otrzymania pieniędzy. Musi on mieć klauzulę wykonalności, która oznacza, że wierzyciel ma prawo do egzekwowania swoich należności środkami przymusu przewidziane.
Na tym etapie uruchamiane są organy egzekucyjne, czyli sądy rejonowe wydające odpowiednie postanowienia, komornicy działający przy tych sądach oraz wszystkie tak zwane inne organy egzekucyjne, które biorą udział w przebiegu postępowania egzekucyjnego w charakterze podmiotów pomagających w zabezpieczaniu majątku osoby będącej przedmiotem egzekucji. Działanie organów egzekucyjnych powoduje, że nasz majątek jest zjadany przez komornika w sposób bezpośredni, na przykład przez zajęcie naszych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku, albo poprzez mechanizmy pośrednie. Może to być zabezpieczenie naszych ruchomości lub wejście na konto bankowe w takim sensie, że wszystkie wpływy na nie będą bezpośrednio transferowane do wierzycieli. Zostanie tylko kwota niezbędna nam do życia.
W tym momencie możemy starać się przerwać przebieg postępowania egzekucyjnego.

Do wyboru mamy skargę na działanie komornika, który mógł na przykład zająć samochód należący do syna, kiedy starał się ściągnąć dług z ojca. Skuteczniejsza metoda zwalczania postępowania to powództwo przeciwegzekucyjne, w którym podważa się zasadność całego postępowania. W tym wypadku można twierdzić, że klauzula wykonalności została nadana nieprawidłowo, nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania, albo nastąpiło jakieś inne zdarzenie powodujące, że całość postępowania traci swoje umocowanie prawne.
Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone lub umorzone przed tym, zanim uda się, ściągnąć wszystkie zobowiązania.

Może to być spowodowane różnymi zdarzeniami, czasem także brakiem możliwości ściągnięcia należności w kwocie, która przekraczałaby koszty procesu windykacyjnego. Postępowanie zostanie także zakończone w chwili, kiedy uda się wyegzekwować całość należności od dłużnika i tak właśnie zazwyczaj się to odbywa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *